Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan
       
 
 

E-diariet

Från: 2020-06-05    Till: 2020-06-05

   

DatumDiarienummerÄrende
2020-06-05KTR 2020-798Ansökan om bistånd med indrivning i tullärende
2020-06-05KTR 2020-799Nytt ärende
2020-06-05PER 2020-434Ledigförklarande - EH/BB söker nationell specialist med inriktning tullskuld och garantier samt administrativa sanktioner
2020-06-05VER 2020-916Ansökan om webbtullräkning
2020-06-05VER 2020-917Ändring av webbtullräkning
2020-06-05KLA 2020-3715Avräkningsnota aktiv förädling ECU9494381
2020-06-05KLA 2020-3716Avräkningsnota aktiv förädling ECU9497384
2020-06-05KLA 2020-3717Avräkningsnota aktiv förädling KGU4799510
2020-06-05KLA 2020-3718Avräkningsnota aktiv förädling UD29382964
2020-06-05KLA 2020-3719Avräkningsnota aktiv förädling UD27339511
2020-06-05ÖKL 2020-246Överklagande av beslut om debitering av tullavgifter tullid SLD1795015
2020-06-05KLA 2020-3720Avräkningsnota aktiv förädling MKD3010631
2020-06-05KLA 2020-3721Avräkningsnota aktiv förädling EXA4276286
2020-06-05KLA 2020-3722Avräkningsnota aktiv förädling EXA4458421
2020-06-05KLA 2020-3723Avräkningsnota aktiv förädling EXA4454743
2020-06-05KLA 2020-3724Avräkningsnota aktiv förädling BA05588473
2020-06-05KLA 2020-3725Avräkningsnota aktiv förädling DA26584368
2020-06-05KLA 2020-3726Avräkningsnota aktiv förädling UD30002528
2020-06-05KLA 2020-3727Avräkningsnota aktiv förädling UD29915318
2020-06-05KLA 2020-3728Avräkningsnota aktiv förädling FX47341672
2020-06-05KLA 2020-3729Avräkningsnota aktiv förädling UD29531503
2020-06-05KLA 2020-3730Avräkningsnota aktiv förädling UD29339725
2020-06-05KLA 2020-3731Avräkningsnota aktiv förädling ALG2131948
2020-06-05KLA 2020-3732Avräkningsnota slutanvändning DA25951451 m fl
2020-06-05EXT 2020-579Flyttat till EXT 2020-560 Begäran om uppgifter
1 2 3